SẢN PHẨM BÁN CHẠY

-11%

TỦ SẮT VĂN PHÒNG - TỦ ĐỰNG TÀI LIỆU

Tủ Sắt Đựng Tài Liệu 3 Buồng Cánh Kính HS-K3CK

Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và HCM Mã sản phẩm: HS-K3CK Màu sản phẩm: Xám sáng Chất liệu: Sắt sơn tĩnh… 2.350.000
-8%

Chưa phân loại

Tủ Sắt Hồ Sơ K5 TU-K5

Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và Hcm Mã sản phẩm: TU-K5 Màu sản phẩm: Xám sáng Chất liệu:… 2.350.000
-11%

TỦ SẮT VĂN PHÒNG - TỦ ĐỰNG TÀI LIỆU

Tủ Sắt Đựng Quần Áo 2 Cánh

Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và HCM Mã sản phẩm: Lk2QA Màu sản phẩm: Xám sáng Chất liệu: Sắt sơn tĩnh… 1.590.000
-12%
Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và HCM Mã sản phẩm: TU - LK6 Màu sản phẩm: Xám sáng… 1.100.000

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

-11%

TỦ SẮT VĂN PHÒNG - TỦ ĐỰNG TÀI LIỆU

Tủ Sắt Đựng Tài Liệu 3 Buồng Cánh Kính HS-K3CK

Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và HCM Mã sản phẩm: HS-K3CK Màu sản phẩm: Xám sáng Chất liệu: Sắt sơn tĩnh… 2.350.000
-8%

Chưa phân loại

Tủ Sắt Hồ Sơ K5 TU-K5

Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và Hcm Mã sản phẩm: TU-K5 Màu sản phẩm: Xám sáng Chất liệu:… 2.350.000
-11%

TỦ SẮT VĂN PHÒNG - TỦ ĐỰNG TÀI LIỆU

Tủ Sắt Đựng Quần Áo 2 Cánh

Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và HCM Mã sản phẩm: Lk2QA Màu sản phẩm: Xám sáng Chất liệu: Sắt sơn tĩnh… 1.590.000
-12%
Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và HCM Mã sản phẩm: TU - LK6 Màu sản phẩm: Xám sáng… 1.100.000

SẢN PHẨM MỚI

Chưa phân loại

-5%

Chưa phân loại

Tủ mầm non 20 ô

Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện dày 0,5-0,7mm. Kích thước tủ: C1200x R1500 x S300 mm Kích thước ô: C300 x… 2.750.000
-6%

GIA CÔNG TỦ SẮT THEO YÊU CẦU

Tủ mầm non 12 ô

Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện dày 0,5-0,7mm. Kích thước tủ: C900 x R1200 x S300 mm. Kích thước ô: C300 x… 1.650.000
-5%

GIA CÔNG TỦ SẮT THEO YÊU CẦU

Tủ mầm non 16 ô

Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện dày 0,5-0,7mm. Kích thước tủ: C1250 x R1350 x S300 mm. Kích thước ô: C300… 2.100.000

SẢN PHẨM MỚI

Chưa phân loại

-5%

Chưa phân loại

Tủ mầm non 20 ô

Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện dày 0,5-0,7mm. Kích thước tủ: C1200x R1500 x S300 mm Kích thước ô: C300 x… 2.750.000
-6%

GIA CÔNG TỦ SẮT THEO YÊU CẦU

Tủ mầm non 12 ô

Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện dày 0,5-0,7mm. Kích thước tủ: C900 x R1200 x S300 mm. Kích thước ô: C300 x… 1.650.000
-5%

GIA CÔNG TỦ SẮT THEO YÊU CẦU

Tủ mầm non 16 ô

Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện dày 0,5-0,7mm. Kích thước tủ: C1250 x R1350 x S300 mm. Kích thước ô: C300… 2.100.000
-13%
Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện dày 0,5-0,7mm Kích thước tủ: C1830 x R/1000 x S400/450 mm Màu sắc: xanh – cam … 1.700.000
-10%

GIA CÔNG TỦ SẮT THEO YÊU CẦU

Tủ đựng chăn chiếu 4 cánh

Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện dày 0,5-0,7mm Kích thước tủ: C1280 x R1600 x S400 mm Màu sắc: xanh – cam  (Có… 1.900.000
-9%

GIA CÔNG TỦ SẮT THEO YÊU CẦU

Tủ Đựng Dụng Cụ Vệ Sinh TU-VS01

Trạng thái        : Sẵn hàng tại Hà Nội và HCM Mã sản phẩm  : TU-VS01 Màu sản… 1.690.000
-17%

GIA CÔNG TỦ SẮT THEO YÊU CẦU

Tủ Quần Áo 1 Ngăn – Tủ Sắt 1 Cánh TU-01

Mã sản phẩm       : TU - 01 Màu tiêu chuẩn    : Ghi xám (Có thể sơn màu… 1.100.000

TỦ SẮT VĂN PHÒNG – TỦ TÀI LIỆU

-11%

TỦ SẮT VĂN PHÒNG - TỦ ĐỰNG TÀI LIỆU

Tủ Sắt Đựng Quần Áo 2 Cánh

Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và HCM Mã sản phẩm: Lk2QA Màu sản phẩm: Xám sáng Chất liệu: Sắt sơn tĩnh… 1.590.000
-11%

TỦ SẮT VĂN PHÒNG - TỦ ĐỰNG TÀI LIỆU

Tủ Sắt Đựng Tài Liệu 2 Cánh Kính Lùa TU-K2L

Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và HCM Mã sản phẩm: TU-K2L Màu sản phẩm: Xám sáng Chất liệu: Sắt sơn tĩnh… 2.050.000
-16%
Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và HCM Mã sản phẩm: HS-02K Màu sản phẩm: Xám sáng Chất liệu:… 1.090.000
-11%

TỦ SẮT VĂN PHÒNG - TỦ ĐỰNG TÀI LIỆU

Tủ Sắt Đựng Quần Áo 2 Cánh

Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và HCM Mã sản phẩm: Lk2QA Màu sản phẩm: Xám sáng Chất liệu: Sắt sơn tĩnh… 1.590.000
-11%

TỦ SẮT VĂN PHÒNG - TỦ ĐỰNG TÀI LIỆU

Tủ Sắt Đựng Tài Liệu 2 Cánh Kính Lùa TU-K2L

Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và HCM Mã sản phẩm: TU-K2L Màu sản phẩm: Xám sáng Chất liệu: Sắt sơn tĩnh… 2.050.000
-16%
Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và HCM Mã sản phẩm: HS-02K Màu sản phẩm: Xám sáng Chất liệu:… 1.090.000
-17%

TỦ SẮT VĂN PHÒNG - TỦ ĐỰNG TÀI LIỆU

Tủ Tài Liệu Thấp 2 Cánh Sắt HS-02T

Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và HCM Mã sản phẩm: HS-02T Màu sản phẩm: Xám sáng Chất liệu: Sắt sơn tĩnh… 1.040.000

TỦ SẮT LOCKER

-17%

GIA CÔNG TỦ SẮT THEO YÊU CẦU

Tủ Quần Áo 1 Ngăn – Tủ Sắt 1 Cánh TU-01

Mã sản phẩm       : TU - 01 Màu tiêu chuẩn    : Ghi xám (Có thể sơn màu… 1.100.000
-9%
Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và HCM Mã sản phẩm:TU-LK16 Màu sản phẩm: Xám sáng Chất liệu: Sắt… 2.400.000
-5%

GIA CÔNG TỦ SẮT THEO YÊU CẦU

Tủ Sắt Đựng Quần Áo 6 Cánh

Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và HCM Mã sản phẩm: Lk6QA Màu sản phẩm: Xám sáng Chất liệu: Sắt sơn tĩnh… 1.950.000
-17%

GIA CÔNG TỦ SẮT THEO YÊU CẦU

Tủ Quần Áo 1 Ngăn – Tủ Sắt 1 Cánh TU-01

Mã sản phẩm       : TU - 01 Màu tiêu chuẩn    : Ghi xám (Có thể sơn màu… 1.100.000
-9%
Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và HCM Mã sản phẩm:TU-LK16 Màu sản phẩm: Xám sáng Chất liệu: Sắt… 2.400.000
-5%

GIA CÔNG TỦ SẮT THEO YÊU CẦU

Tủ Sắt Đựng Quần Áo 6 Cánh

Trạng thái: Sẵn hàng tại Hà Nội và HCM Mã sản phẩm: Lk6QA Màu sản phẩm: Xám sáng Chất liệu: Sắt sơn tĩnh… 1.950.000

GIA CÔNG TỦ SẮT THEO YÊU CẦU

Tủ Sắt Đựng Điện Thoại 100 Ngăn

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi email cho chúng tôi để nhận thông tin về sản phẩm phù hợp dành cho bạn

Đăng ký ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi email cho chúng tôi để nhận thông tin về sản phẩm phù hợp dành cho bạn

Đăng ký ngay